SHORT FILMS 2 

Keep Them Talking 

20min

Director: Simon Frey

Language: Jamaican Patois, Jamaican English

Subtitles: English

2016

In English:

In Youthy’s world, ‘nobody can be trusted’! Set in rural Jamaica Keep Them Talking tells the story of Youthy, a farmer struggling to make a living. Everybody is against him. They steal from him, put spells on him and try to keep him down. It has all got too much and this is the final straw. The only way to turn things around is to take action and to throw spells back at them.


Keep Them Talking gives an exclusive insight into today’s social reality of Obeah (witchcraft), an illegal practice in Jamaica since 1760. Obeah is shown not only as a means to reach one’s personal goal but rather as a key point in social relations.

Suomeksi:

Elokuva on tekstitetty vain englanniksi

Youthyn maailmassa ‘kehenkään ei voi luottaa’! Keep Them Talking sijoittuu Jamaikan maaseudulle ja kertoo Youthyn, elantonsa ansaitsemisesta kamppailevan maanviljelijän, tarinan. Kaikki ovat häntä vastaan. He varastavat häneltä, loitsivat häntä ja yrittävät alistaa häntä – mutta nyt tämä on mennyt liian pitkälle. Ainoa tapa muuttaa tilanne on ryhtyä toimiin ja vastata loitsuihin loitsuilla.


Keep Them Talking antaa ainutlaatuisen kurkistuksen obeahin (noituuden) ilmenemiseen nykyhetken sosiaalisissa tilanteissa. Obeah on ollut laitonta Jamaikalla vuodesta 1760 lähtien, mutta obeah ei ole vain keino saavuttaa henkilökohtainen tavoite, vaan pikemminkin se on sosiaalisten suhteiden solmukohta.

VISU_StrawberryFields.jpg

Strawberry Fields

18min

Director: Simon Frey, Priscilla Rasyid

Language: Romanian

Subtitles: English

2018

In English:

Set in a small town in the foothill of the Carpathian Mountains, Strawberry Fields tells the story of a Romanian single mom, Lenuța. The crosses she bears are heavy, yet she still finds it in her heart to tend to the smallest details and corners of her town. She cares for things big and small, even those others see no value in.

 

Her daily routine is about to be disrupted and she must now prepare her son Alex to learn to stand on his own two feet. Leaving is not a choice nor is it giving up. It is a vital risk that Lenuța must take to create a better life for herself and those she cares for.

Suomeksi:

Elokuva on tekstitetty vain englanniksi

Strawberry Fields sijoittuu pieneen kaupunkiin Karpaattien juurelle kertoen tarinan romanialaisesta yksinhuoltaja-äidistä Lenuțasta. Hänen kantamansa ristit ovat painavia, mutta silti hän löytää sydämestään tilaa kaupungin pienimmillekin yksityiskohdille. Hän välittää sekä suurista että pienistä asioista – jopa niistä, joilla ei muiden mielestä ole arvoa.

Hänen päivittäiset rutiininsa meinaavat kuitenkin säröillä, joten hänen on opetettava poikaansa Alexia seisomaan omilla jaloillaan. Lähteminen ei ole vaihtoehtona – niin kuin ei ole luovuttaminenkaan. Lenuțan on otettava suuri riski luodakseen paremman elämän sekä itselleen että huolehdittavilleen.

VISU_GrandmaPetri.jpg

Grandma, Mum, Petri, You

23min

Director: Amaranta Heradia

Language: Spanish

Subtitles: English

2016

In English:

Grandma, Mum, Petri, You is a project about identity and love. It is a short documentary that depicts my grandmother, Petri, in different daily-life activities

at home and outside. 77 years old Petri is in a very advanced stage of Alzheimer's. This means she suffers from severe cognitive impairment, memory loss, confusion, mood swings and mobility difficulties, but this documentary focuses on what she can do and who she is. Her personality is shown through the various relationships with her very close family. The footage was filmed during January 2016, while she was still living at home, right before she moved to live in a care home.

Suomeksi:

Elokuva on tekstitetty vain englanniksi

Grandma, Mum, Petri, You on projekti identiteetistä ja rakkaudesta. Se on lyhyt dokumenttielokuva, joka kuvaa ohjaajan isoäitiä Petriä monenlaisissa arkipäiväisissä aktiviteeteissa kotona ja ulkona. 77-vuotiaalla Petrillä on hyvin pitkälle edennyt Alzheimerin tauti, mikä tarkoittaa, että hän kärsii vakavista kognitiivisista häiriöistä, muistinmenetyksestä, hämmennyksestä, mielialan vaihteluista sekä liikkumisvaikeuksista. Kuitenkin näiden haasteiden sijaan dokumentti keskittyy siihen, mitä hän voi tehdä ja kuka hän on. Hänen persoonansa ilmenee yhä erilaisissa suhteissa läheisten kanssa. Elokuva kuvattiin tammikuun 2016 aikana, kun Petri asui vielä kotona, juuri ennen hoitokotiin muuttamista.

Scars

5min

Director: Cheryl Lay

Language: English

Subtitles: English

2019

In English:

This film documents the filmmaker’s journey home, witnessing the “aftermath” and changes to the city after the 6-month long Hong Kong protest. Guided by the story of an active protestor, the filmmaker questions the representation of the movement in news reports, and compares the news footage with the reality that she experienced.

Suomeksi:

Elokuva on tekstitetty vain englanniksi

Elokuva dokumentoi elokuvantekijän matkaa kotiin kuvaten samalla seurauksia ja kaupungissa tapahtuneita muutoksia kuuden kuukauden pituisen Hongkongin protestin jälkeen. Protestissa aktiivisesti mukana olleen mielenosoittajan tarinan johdattelemana elokuvantekijä kyseenalaistaa tavan, jolla liike on representoitu uutisraporteissa, ja vertaa uutismateriaalia kokemaansa todellisuuteen.

New Found Oranges

5min

Director: Christiaan Hümbs-Steinbeck

Cinematographer: Savyasachi Anju-Prabir

Language: English and German

Subtitles: English

2019

 

In English:

A day at a beach in eastern Germany confronts visitors with unexpected openness. Reacting to the surprising behaviour of people who have nothing to hide, how do we deal with our own shame?

 

The film portraits the reactions of beach visitors of the Cospudener Sea in Leipzig, a place that has been known for a thriving FKK culture (Freikörperkultur).

Suomeksi:

Elokuva on tekstitetty vain englanniksi

Päivä rannalla Itä-Saksassa yllättää kävijät odottamattomalla avoimuudella. Kuinka suhtautua ihmisiin, joilla ei ole mitään salattavaa? Mitä ihmisten reaktiot paljastavat heidän omista tavoistaan käsitellä häpeää?

 

Elokuva kuvailee rantakävijöiden reaktioita Cospudener-järvellä Leipzigissä – paikassa, joka on tunnettu FKK-kulttuuristaan (Freikörperkultur / Vapaan kehon kulttuuri).

Imam pesmu da vam pevam

(I Have a Song to Sing)

6min

Director: Eluned Zoe Aiano, Alesandra Tatic

Language: Serbian

Subtitles: English

2018

In English:

As a child, Ivanka was chosen by fairy women for the special task of entering the realm of the dead to discover the future. As an old lady, the spirits have left her, so how does she navigate between the two worlds now?

This experimental short documentary seeks out Ivanka, a woman who lives in rural Eastern Serbia and who spent most of her life falling into trance to enter the realm of the dead and learn about the future. Ethnographic archive materials from her days as a prophet are interwoven with contemporary footage shot now that the supernatural forces have left her. As such, the film plays on dualities of time and ontology to explore how this experience has affected her relationship to the landscape that surrounds her, while engaging in a meta discourse on the digital nature of film and visualisation of memory.

Suomeksi:

Elokuva on tekstitetty vain englanniksi

Kun Ivanka oli lapsi, keijukaisnaiset valitsivat hänet erityistehtävään: astumaan kuolleiden valtakuntaan löytämään tulevaisuuden. Nyt vanhana naisena henget ovat jättäneet hänet, mutta miten hän yhä navigoi kahden maailman välillä?

 

Tämä kokeellinen dokumentti tarkastelee Ivankaa – naista, joka asuu Itä-Serbian maaseudulla ja joka on viettänyt suurimman osan elämästään vaipuneena transsiin siirtyäkseen kuolleiden valtakuntaan oppimaan tulevaisuudesta. Etnografiset arkistomateriaalit hänen ajoiltaan profeettana kietoutuvat kuvamateriaaliin nykyhetkestä, kun yliluonnolliset voimat ovat jättäneet hänet. Siten elokuva leikkii ajan ja ontologian kaksinaisuuksilla tutkiakseen, kuinka tämä kokemus on vaikuttanut hänen suhteeseensa ympäröivään todellisuuteen samalla, kun hän osallistuu metadiskurssiin elokuvan digitaalisesta luonteesta ja muistin visualisoinnista.