SHORT FILMS 1 

VISU_BetterShorter.png

Better Shorter 

10min

Director: Sarah Braga

Language: English

Subtitles: English

2019

In English:

In her first documentary as a documentary filmmaking student, Sarah speaks to other women and non-binary people about their experience with short hair/shaved heads in the lead up to shaving her head for the first time. Transported into the intimate atmosphere of a gender-neutral barbershop in London, the conversation touches on subjects such as identity, femininity and confidence.

Suomeksi:

Elokuva on tekstitetty vain englanniksi

 

Ensimmäisessä dokumenttielokuvassaan dokumentaarisen elokuvan opiskelijan Sarah Braga puhuu naisten ja

ei-binääristen henkilöiden kanssa heidän kokemuksistaan lyhyistä hiuksista tai siilistä ennen kuin hän itse ajaa omat hiuksensa ensimmäistä kertaa. Loontoolaisen sukupuolineutraalin parturiliikkeen intiimissä ilmapiirissä keskustelu koskettaa aiheita kuten identiteetti, feminiinisyys ja itseluottamus.

VISU_BarberQueen.png

Barber Queen

9min

Directors: Işıl Karataş, Pia Bühler, Viktoria Kostova                and Joyce Stefanova

Language: Serbian, English

Subtitles: English

2019

In English:

Barber Queen is a synesthetic experience that takes the audience to the hypersensitive world of various delicate changes of the self, illuminating the intimate stories of five different individuals who are undergoing visual transformations. The stories are intertwined and therefore all the scenes are combined into a series of close-ups metaphorically implying the experiencing of various sensations, emotions, and feelings, creating a playful dialogue between all participants. 

 

The sensory journey through their lives starts with the beginning of their personal transformational routines, which are much closer to individual rituals than to random acts of solely putting on makeup or cutting one´s hair, and follows them until the end when their new look can be seen, and their new identity can be introduced.


Barber Queen is not just a film but a visual exploration of the fluctuations of the contemporary identity.

Suomeksi:

Elokuva on tekstitetty vain englanniksi

Barber Queen on synesteettinen kokemus, joka vie katsojan monenlaisten hienovaraisten minuuden muutosten herkkään maailmaan. Elokuva kertoo viiden eri ulkoisia muodonmuutoksia läpikäyvän henkilön tarinan. Elokuvan kaikki kohtaukset on yhdistetty sarjaksi lähikuvia, jotka metaforisesti viittaavat erilaisten aistimusten, tunteiden ja tuntemusten kokemiseen luoden leikkisän vuoropuhelun kaikkien osallistujien välille.

Aistillinen matka intiimeihin tarinoihin alkaa päähenkilöiden henkilökohtaisista muodonmuutosrutiineista, jotka ovat paljon lähempänä yksilöllisiä rituaaleja kuin pelkästään satunnaisia tekoja, kuten meikkaaminen tai hiustenleikkuu. Elokuva seuraa muodonmuutosprosesseja aina heidän uusien ilmeidensä paljastukseen asti.  Muodonmuutos ei ole vain ulkoinen, vaan elokuvan lopussa paljastuu myös heidän identiteettiensä muutos. 

Barber Queen ei ole vain elokuva, vaan visuaalinen tutkimus nykyajan identiteetin vaihteluista.

VISU_Nokidsformethankyou_3_72dpi.jpg

No Kids for Me Thank You

37min

Director: Linda Nyman

Production: Tamara Diepold and Emma Baruffaldi / Zelig                 Documentary Film School

Language: Finnish, Swedish, English

Subtitles: English

2019

In English:

Childfree, not childless.

That is how Linda, a young filmmaker, sees herself and her future. For her it has been clear since her early teens that she won’t become a mother, but it is first now that she “comes out from the closet”, travels back to Finland and explains this to her friends and family. But why is it still such a tabu, especially for a woman, to not dream of a family with kids?

Suomeksi:

Elokuva tekstitetty vain englanniksi

Lapsivapaa, ei lapseton.

Näin Linda, nuori elokuvantekijä, näkee itsensä ja tulevaisuutensa. Hänelle on varhaisnuoruudestaan lähtien ollut selvää, ettei hänestä tule äitiä, mutta nyt hän "tulee ulos kaapista" ensi kertaa, matkustaa takaisin Suomeen ja selittää tämän ystävilleen ja perheelleen. Mutta miksi se, ettei unelmoi lapsiperheestä, on edelleen niin tabu, etenkin naiselle?

VISU_FacesoftheWilderness.jpg

Erämaan kasvot

(Faces of the Wilderness)

31min

Director: Tiia Grøn

Procution: Visual cultural studies, University of Tromsø,            Norway

Language: Finnish

Subtitles: English

2016

In English:

On a road less journey, through the barren lands in Finnish Lapland, the traveller can find shelter and companion to whom to share their story. The film is situated by a small wilderness hut and its surrounding landscape. Trough meetings with people that roam the area in different ways we learn about the character of the place ascribed by the people who dwell in it. The wilderness affords different experiences to the different groups that use it, and sometimes their wishes might be contradictory. Is this wilderness as empty and isolated as it might seem and why do people find this place so special?

Suomeksi:

Elokuva tekstitetty vain englanniksi

Vain harvoin kuljetulla reitillä, läpi Suomen Lapin karujen maiden, matkaaja voi löytää suojan ja seuraa, jolle jakaa oman tarinansa. Elokuva sijoittuu pieneen erämajaan ja sitä ympäröiviin maisemiin. Alueella eri tavoin vaeltavien ihmisten kanssa koettujen kohtaamisten kautta opimme paikan luonteesta, alueella olevien ihmisten kuvaamana. Erämaa tarjoaa erilaisia ​​kokemuksia sitä hyödyntäville eri ryhmille, ja toisinaan heidän toiveensa voivat olla ristiriitaisia. Onko tämä erämaa niin tyhjä ja syrjäinen kuin miltä se saattaa tuntua ja miksi ihmiset pitävät tätä paikkaa niin erikoisena?