Lauluja Helsingistä (Songs of Helsinki)

39min

Directors: Suvi Jaakkola and Gennady Kurushin

Language: Finnish

Subtitles: -

2019

only available to watch in Finland / katsottavissa vain Suomessa

screened with the film Kappa, jokilapsi 

/ esitetään Kappa, jokilapsi  -elokuvan kanssa

In English:

The film does not have English subtitles

Numerous bands and artists have performed Helsinki-themed songs, but what does the music say about our capital? And do the songs shape the city or does the city shape the songs?

The documentary Songs of Helsinki presents the local cultural heritage and collective homeland history hidden in music. It illuminates the sociocultural perceptions of the capital contained and conveyed by music, also peeking at the role of songs in relation to the citizens and their everyday living environment.

Suomeksi:

Puhuttu suomeksi

Lukuisat yhtyeet ja artistit ovat esittäneet Helsinki-aiheisia kappaleita, mutta mitä musiikki kertoo pääkaupungistamme? Entä muovaavatko laulut kaupunkia vai kaupunki lauluja?

 

Lauluja Helsingistä -dokumenttielokuva esittelee musiikkiin kätkeytyvää paikalliskulttuuriperintoä ja kollektiivista kotiseutuhistoriaa. Se valaisee musiikin sisältämiä ja välittämiä sosiokulttuurisia mielikuvia pääkaupungista, kurkistaen myös laulujen rooliin kaupunkilaisten ja heidän jokapäiväisen elinympäristönsä suhteessa.