La Madonna del Mare

(The Bride of the Sea)

31min

Director: Valentina Lanci

Language: Italy

Subtitles: English

2019

screened with the film Baobabs between Land and Sea 

/ esitetään Baobabs between Land and Sea -elokuvan kanssa

In English:

Anna Maria has been fishing since she was five years old. Today she is 83 years old and the oldest Italian fisherwoman. Born and raised in a village along the Adriatic coast, her family was one of many fishing families in the village. Her father taught her the traditions, art and the knowledge of fishing, and this tradition still holds a strong bond within her. Nowadays, she is known as “the bride of the sea” but she considers herself just a fisherwoman.

 

Over the years, the village’s fishers moved on to other towns and harbours, but she continued to travel the same seas that have surrounded her for a lifetime. The sea has changed, nevertheless, her days are planned as always; in accordance with the fishing seasons and the flow of the tides. Her history is all in that tireless flow. The film tries to explore her way of life as a fisherwoman; to understand the relationship between people and seascapes; to reckon how people shape and imbue meaning in the places they inhabit, and how people are, in turn, shaped by these very places.

Suomeksi:

Elokuva on tekstitetty vain englanniksi

Anna Maria on kalastanut 5-vuotiaasta asti. Nykyään hän on 83-vuotias Italian vanhin kalastajanainen. Hän on syntynyt ja kasvanut samassa Adrianmeren rannikon kalastajakylässä. Anna Marian perhe onkin ollut yksi monista kylän kalastajaperheistä. Hän on oppinut kalastuksen perinteet, taiteen ja tuntemuksen isältään jo pienenä, mutta yhä edelleen näillä perinteillä on suuri merkitys hänelle. Vaikka hänet tunnetaan nimellä "meren morsian", hän itse kutsuu itseään pelkäksi kalastajanaiseksi.

 

Vuosien varrella kylän kalastajat ovat siirtyneet muihin kaupunkeihin ja satamiin, mutta Anna Maria on jatkanut seilaamista samoilla merillä, jotka ovat ympäröineet häntä koko hänen elämänsä ajan. Vaikka meren käytös on muuttunut, Anna Maria suunnittelee päivänsä kuten aina ennenkin: kalastuskauden ja vuorovesi-virtauksien mukaisesti. Tämä väsymätön virta kätkee sisäänsä Anna Marian koko tarinan. Elokuva kuvaa hänen elämäntapaansa kalastajana pyrkien samalla ymmärtämään ihmisten ja meren välistä suhdetta: kuinka ihmiset antavat ja muokkaavat ympäristöjensä merkityksiä sekä kuinka nämä paikat muokkaavat puolestaan ihmisiä ja heidän toimintaansa.