top of page

TIIMI

Vuoden 2022 CULTUREELS -työryhmä

Tiimi_FINAL.png

Graafinen suunnittelija

Evans Chepkwony

Festivaalitraileri

Animaatio

Anni Sairio

Evans Chepkwony

Säveltäjä

Emil Sana

Kiitos

Iina Holopainen,

Iisa Arvelin,

Liinu Nieminen,

Jenny Jaakkola

ja

Fabio Rivera

avustanne!

Lyhyt katsaus CULTUREELS  Etnografisen elokuvafestivaalin historiaan

“CULTUREELS – Etnografinen elokuvafestivaali on antropologian opiskelijoiden rohkea avaus tehdä antropologiaa tunnetuksi akatemian ulkopuoliselle yleisölle.  Antropologia on Suomessa melko vähän tunnettu tieteenala, joten halusimme avata tämän tieteenalan kysymyksiä ja mahdollisuuksia isommalle yleisölle. Tapahtuman tarkoituksena on lisätä ymmärrystä sosiaalisen ja kulttuurisen elämän monimuotoisuudesta visuaalisen antropologian keinoin”. 

Yllä oleva kuvaus festivaalin tavoitteesta ja yhteiskunnallisesta merkityksestä tiivistää tapahtuman taustalle perustetun Cultureels ry:n (3090351-6) merkitystä. Ensimmäiset CULTUREELS – Etnografinen elokuvafestivaali järjestettiin keväällä 2019.  Työryhmä joutui hoitamaan talouteen ja hallintoon liittyviä seikkoja sosiaali- ja kulttuuriantropologian ainejärjestö Väki ry:n kautta. Ensimmäisen ja menestyksekkäästi järjestetyn tapahtuman jälkeen työryhmällä kyti idea oman yhdistyksen perustamisesta festivaalin taustalle hoitamaan hallintoon ja talouteen liittyviä asioita, muun muassa apurahojen hakemista.

 

Cultureels ry (3090351-6) näki päivänvalon yhdistysrekisterissä 30.9.2019. Cultureels ry:n hallituksen ensimmäisenä puheenjohtajana oli Annika Lepistö, varapuheenjohtajana Siiri Sandberg ja rahastonhoitajana Laura Kippola.

Cultureels ry on tapahtuman taustaorganisaatio, jonka keskeisin seikka liittyy hallintoon ja talouteen. Yhdistys tekee kirjanpitolain mukaisen tilinpäätöksen, joka tarkastetaan ja hyväksytään loka-joulukuussa järjestettävässä vuosikokouksessa. Vuosikokouksessa valitaan yhdistykselle myös uusi hallitus, johon kaikki yhdistystoiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita osallistumaan.

Cultureels ry:n toisena vuonna hallitus sai uutta verta, kun Peppi Pellosniemi valittiin rahastonhoitajaksi, puheenjohtaja Annika Lepistön ja varapuheenjohtaja Siiri Sandbergin jatkaessa tehtävissään. Yhdistyksen varajäseniksi valittiin Iina Holopainen ja Janne Vasarainen. Cultureels ry:n huolehtiessa lakisääteisistä velvollisuuksista, koko tapahtuman kantavan voimana on tapahtuman vapaaehtoisista opiskelijoista koostuva työryhmä. Työryhmän koko, muoto ja osaamisalat ovat vaihdelleet läpi elokuvafestivaalien – vuonna 2021 työryhmään liittyi opiskelijoita myös lähitieteiden aloilta! Työryhmään kuuluu sosiaali- ja kulttuuriantropologian opiskelijoiden lisäksi kulttuurintutkimuksen, talous- ja sosiaalihistorian sekä globaalin kehitystutkimuksen opiskelijoita.

Yhdistyksen kolmantena toimintavuotena hallituksen ja työryhmän koko on kasvanut merkittävästi. Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi ja uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Peppi Pellosniemi, varapuheenjohtajaksi Sofia Dano, rahastonhoitajaksi Meri Teperi sekä sihteerin tehtävään Anni Rastas. Yhdistyksen varajäseniksi valittiin Anna Hämäläinen, Minerva Aalto ja Siiri Sandberg. Kolmatta CULTUREELS – Etnografista elokuvafestivaalia on järjestämässä 14 vapaaehtoisesta koostuva työryhmä. Yhdistyksen hallituksen jäsenet ovat myös osa työryhmää.

 

Yhdistystoiminta ja vapaaehtoistyö tapahtuman parissa mahdollistavat vapaaehtoisille paikan oppia ja kehittää työelämätaitojaan. Työryhmän pyrkii reflektoimaan jatkuvasti oppimaansa sekä kehittämään toimintaa aiemmin opitun pohjalta. Tällä hetkellä työryhmä on jakautunut kolmeen tiimiin: ohjelmisto-, tuotanto- ja viestintä- ja markkinointitiimeihin. Työryhmän jäsenet osallistuvat omien mielenkiintojensa mukaan joko yhden tai useamman tiimin toimintaan. Sen lisäksi, että CULTUREELS-tiimiläiset oppivat työelämätaitoja, niin yhdistykseen ja työryhmään kuuluminen tukee yksilön hyvinvointia, toimijuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia yhteiskunnassa. 

CULTUREELS -työryhmään ovat tervetulleita kaikki halukkaat, jotka kokevat festivaalin tavoitteen itselleen tärkeäksi ja merkitykselliseksi. 

On inspiroivaa ja ilahduttavaa, miten pienen opiskelijaporukan heitosta on kehkeytynyt vuosien varrella vakavasti otettava tapahtuma, jonka tavoite on ottaa osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja purkaa vastakkainasetteluja audiovisuaalisen taiteen keinoin.

bottom of page